bbb_med_text_opensansc2

I en värld i ständig förändring, med konstanta intryck och en osäkerhet kring framtiden finns behov av konkreta hjälpmedel för unga att ta till som stöd i vardagen. – Bra blir bättre–Mental träning för barn och unga – erbjuder detta stöd.

Ladda ned appen nedan: